Tak ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU

KARAR ÖRNEĞİ

TOPLANTI TARİHİ : 11/05/2017 KARAR SIRANO : 7070

Tarifeler Dairesi Başkanlığının 05/05/2017 tarihli ve 32841861-110.05.02-99-20861 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde;

  1. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

kapsamına giren lisanssız üreticiler hakkında söz konusu olan veriş yönünde tek terimli dağıtım tarifesinin yenilenebilir kaynak türüne göre düzenlenmesi talebinin reddedilmesine,

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alıp 31/12/2017 tarihinden sonra geçici kabul alacak lisanssız üretim tesisleri hakkında uygulanmasına karar verilen dağıtım bedeli ile ilgili olarak geçici kabul tarihinin 6-12 ay uzatılması talebinin reddedilmesine,

31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının;

“(2) 21 inci maddede belirtilen bağlantı durumlarına göre, dağıtım sistemi kullanıcısı üreticilere üretim faaliyetleri için dağıtım bedeli, güç bedeli ve gerekmesi halinde güç aşım bedelinin yanı sıra bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen koşullar çerçevesinde reaktif enerji bedeli de uygulanır. Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamındaki lisanssız üreticilere uygulanan dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, üretim tesislerinin sistem üzerinde oluşturdukları ek maliyetler dikkate alınarak farklılaştırılabilir. Söz konusu lisanssız üreticilere uygulanan dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, 31/12/2017 tarihinden önce ilgili şebeke işletmecisinden geçici kabule hazır tutanağı alan tesisler için geçici kabulün bu tutanağa istinaden yapılması halinde 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında belirlenen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca Kurul tarafından belirlenecek oranda indirimli uygulanır.” şeklinde değiştirilmesine,

  1. 29/12/2016 tarihli ve 6838 sayılı Kurul Kararı'nın c maddesinin;

“Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli dağıtım tarifesinin uygulanmasına ve 31/12/2017 tarihinden önce ilgili şebeke işletmecisinden geçici kabule hazır tutanağı alan tesisler için geçici kabulün bu tutanağa istinaden yapılması halinde 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında belirlenen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca söz konusu tarife üzerinden 9675 oranında indirim uygulanmasına” şeklinde değiştirilmesine,

karar verilmiştir. | ğe yl)

Mustafa YILMAZ Başkan

E-Bülten Kayıt

Güncel kampanyalardan haberdar olmak için haber listemize üye olunuz.

BEHAT GES SOLAR ENERJİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ